Onko markkinoilla arvostuskuplaa?

Tarkasteltaessa pörssin viimeaikaista liikehdintää, on tällä hetkellä huomattavissa lievää arvostuskuplaa. Arvostustaso kertoo markkina-arvon suhteessa yhtiön liikevaihtoon. Mikäli markkina-arvon suhde liikevaihtoon on korkea katsottaessa esimerkiksi suhdetta viimeisen 12 kuukauden tulokseen, sitä korkeampi on yhtiön osakkeen arvo pörssissä. Näiden arvostuslukujen tarkoitus on antaa sijoittajalle karkea kuvaus siitä, onko yhtiö matkalla kehityksessä mihin suuntaan, jotta osake olisi hyvä sijoituskohde. Mikäli arvostus on korkea, sitä enemmän yhtiön tulisi noususuuntaisesti kehittyä tulevaisuudessa.

Continue reading