Miten pääsee eroon velkakierteestä?

Taloudelliset vaikeudet saattavat aiheuttaa monelle velkaantumista ja sitä kautta velkakierteen, jolloin veloista pois pääseminen saattaa vaikuttaa ylitsepääsemättömältä. Velkakierteeseen ajautumisen saattaa aiheuttaa moni tekijä, joista yleisimpiä kuitenkin on taloudellisten ongelmien takia otetut pikavipit, yrityksen konkurssi tai ylivarojen luotolle ostaminen. Molemmat aiheuttavat paljon stressiä ja päänvaivaa, joten velkakierteestä on aina tärkeä päästä pois parhaalla mahdollisella tavalla. Usein myös velkakierre on aiheuttanut luottotietojen menettämisen, jonka seurauksena myös velka summat ovat kasvaneet päätä huimaaviksi vuosien mittaan. Velallisille on kuitenkin tarjolla valtion eri palveluita, kuten velkaneuvojia, joiden avulla velat on mahdollista saada haltuun ja maksettua ajan kanssa.

Erittäin kätevä tapa ainakin helpottaa tilannetta on ottaa yksi iso kulutusluotto / yhdistelylaina vaikka pankista, maksaa pois kaikki pienet lainat ja luottokorttivelat ja sitten maksaa takaisin isoa edullista lainaa.

Ja jos on ihan pakko lainata – käytä mielummin luottokorttia kuin pikalainaa.

Ammattilaisen apu on usein velkakierretilanteissa elintärkeää, joten ensimmäisenä kannattaa aina hakeutua velkaneuvojalle. Julkisella sektorilta on haettavissa velkaneuvoja palveluita, joihin on mahdollista päästä. Silloin velkojen takaisinmaksun saa suunniteltua ammattilaisen kanssa, niin että se ei kuitenkaan aiheuta liikaa päänvaivaa muissa taloudellisissa menoissa. Velkaneuvojan kanssa laskujen järjestykseen laittamien auttaa realisoimaan tilanteen vakavuutta ja motivoi toimenpiteisiin.

Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta päästä julkisen velkaneuvojan asiakkaaksi. Tällöin vaihtoehtona voi olla lainaneuvoja ja sitä kautta saatu rahoitus. Rahoituksen kautta saat keskitettyä velan yhteen paikkaan, jolloin siitä kirjanpitämien helpottuu. Tällöin myös velkojen kuukausikorot pienevät, jolloin rahaa jaa velan varsinaiseen maksuun enemmän. Tätä suositellaan varsinkin tapauksissa, joissa luottotiedot ovat vielä pelastettavissa velkojen maksamisella.

Toisaalta jotkut haluavat selvitä veloistaan yksin, ilman ulkopuolisten apua. Tämä tilanne vaatii yksilöltä paljon enemmän energiaa ja selkeää kirjanpitoa. Tässä tapauksessa järkevintä on ottaa yhteyttä velkojiin ja yrittää sopia heidän kanssaan sopiva takaisinmaksu summa kuukausittain suoritettavaksi. Tämän jälkeen on hyvin tärkeää pitää kirjaa tuloista ja menoista, jotta talous pysyy kasassa velkojen maksun ajankin. Usein myös velkoja on moneen paikkaan samaan aikaan, jolloin on erittäin tärkeää pitää kirjaa eri paikkojen veloista erikseen.

On myös erittäin tärkeää saada henkisesti itsensä kuntoon velkojen maksamiseen, usein velkaantumisen syynä on saattanut olla huono itsetunto tai jopa masentuneisuus. Tämän takia tärkein asia on selvittää velkaantumisen syy. Miksi velkoja alkoi kertymään ja miksi niitä ei alun perin maksanut pois ajoissa. Tämä auttaa pääsemään eroon syyn aiheuttajasta, jolloin velkojen maksamisen motivaatio nousee ja uusiutumisen riski vähenee. Kun aiheuttaja on selvitetty ja tiedostettu on tärkeää asettaa tavoitteet ja tehdä päätökset velkojen takaisinmaksujen käytännöistä. Tämän jälkeen taas siirrytään kulutuksen pienentämiseen, jotta veloista pääsee eroon, on tärkeää vähentää kulutusta. Tällöin rahaa jää enemmän velan maksuun ja velka saadaan maksettua pois nopeammin. Asetetulla tavoitteella kulutuksen vähentämien on helpompaa, kun voi nähdä pisteen milloin uhrauksien aika on loppu.

Toistumisen kannalta on myös tärkeää ajatella rahankäyttöänsä pidemmälle ja kuluttamisen vähentämisellä, eli karsimalla turhat asiat pois, voi aloittaa säästämisen. Tämä on tärkeää aloittaa seuraavan pahan päivän varalle, jolloin seuraavalla kerralla ei tarvitse enää ottaa lainaa, vaan saa tarvittavan summan otettua säästöistä.