Onko markkinoilla arvostuskuplaa?

Tarkasteltaessa pörssin viimeaikaista liikehdintää, on tällä hetkellä huomattavissa lievää arvostuskuplaa. Arvostustaso kertoo markkina-arvon suhteessa yhtiön liikevaihtoon. Mikäli markkina-arvon suhde liikevaihtoon on korkea katsottaessa esimerkiksi suhdetta viimeisen 12 kuukauden tulokseen, sitä korkeampi on yhtiön osakkeen arvo pörssissä. Näiden arvostuslukujen tarkoitus on antaa sijoittajalle karkea kuvaus siitä, onko yhtiö matkalla kehityksessä mihin suuntaan, jotta osake olisi hyvä sijoituskohde. Mikäli arvostus on korkea, sitä enemmän yhtiön tulisi noususuuntaisesti kehittyä tulevaisuudessa.

Pitkän aikavälin sijoittajaa arvostuskupla tuskin tulee heilauttamaan, mutta vaikeaselkoisen asiasta tekevät korkorahastot. Korkorahastoja on yleisesti pidetty sijoituksena pienen riskin tasoisina, mutta olettamus olemassa olevasta kuplasta markkinoilla on tällä hetkellä olemassa.

Koska koroista ei tänä päivänä saa tuottoa ja korkosijoituksissa saattaa joltain osin jo menettää rahaa, on pörssin arvostustaso siltikin korkealla. Yhtiöiden näkymät ovat positiiviset ja liikevaihdot ovat kasvaneet, vaikka maailmanpoliittinen tilanne on arvoituksellinen. Epävarmuuden lisääntyessä sekä negatiiviset että positiiviset asiat kulkevat käsi kädessä ja näin ollen kaatavat toisensa.

Kauppalehden Henri Elon mukaan markkinoilla on arvostuskupla. Elon tarkastelu faktoihin perustuvien lukujen valossa, on kotimaassa noteerattujen pörssiyhtiöiden p/e-luku 19,7. P/E-luku kertoo sijoittajalle, kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaisi itsensä takaisin tuloksellaan, mikäli sen tulostaso säilyisi ennallaan.

Mediaani toteutuneilla tuloksilla on erinomainen. Vaikka tuloskasvu on ollut vauhdikasta ja vahvaa, myös pörssikurssit ovat olleet nousujohteisia alkuvuonna. Edeltäneiden kymmenen vuoden keskitaso on ollut hieman alle 17. Sen seurauksena arvostus on 15-20 prosenttia ylempänä katsottaessa tulosperusteista arvostusta. On siis selvää ja toivottavaa, että samanlainen tuloskasvu jatkuisi. Kovatasoisesta arvostuksesta näyttää kertovan myös laskeva mediaaniosinkotuotto, mikä on tällä hetkellä alle kolme prosenttia. Keskitaso kymmenen vuoden syklillä on 3,3 prosenttia.

Osakemarkkinat ovat vetäneet koko alkuvuoden. Helsingin pörssi on noussut viiden vuoden aikajaksolla melkein 80 prosenttia ja vuodessa yli 25 prosenttia. Koska kurssit ovat nousseet vahvasti, noteerattujen yhtiöiden osakekohtaiset arvostuskertoimet ovat myös kasvaneet.

Elon arvostuskupla-ajatusta tukee myös Sijoittaja.fi sivusto. Timo Heikkilä toteaa, että ”Suomi-osakkeiden kurssikehitys on karannut käsistä verrattuna toteutuneeseen ja ennustettuun tuloskehitykseen. Helsingin pörssi-indeksin 12 kk:n ennustetulla tuloksella laskettu PE-luku on 17,3”. Heikkilän laskelmat OMX-indeksin tuotto-odotuksesta ovat 3,9 prosenttia tulevalle kymmenelle vuodelle. Historiallisesti se on selkeästi alhaisella tasolla.

Voitaneen todeta, että sijoittajan tilanne on haasteellinen. Helsingin pörssi tuntuu kalliilta. Hintavat osakkeet, mutta korkorahastot ovat alhaisia. Mikäli korkotaso lähtee nousuun, on tilanne entistä vaikeampi sijoittajan näkökulmasta. Nousujohteisessa suhdanteessa koronnousu on kuitenkin enemmän kuin tavanomaista. Siinä tilanteessa etenkin korkosidonnaiset velkakirjat sekä rahastot, jotka sijoittavat näihin, tulevat menettämään reilusti markkina-arvoaan. Korkotason noustessa sijoittajat siirtävät varojaan korkomarkkinoille. Tällöin osakkeiden tarjonta lisääntyy ja osakkeiden hinnat saattavat pudota. Velkaisten yhtiöiden taakaksi muodostuu tällaisessa tilanteessa rahoituskulut, jotka alentavat tuolloin niiden kannattavuutta. Koronnousu ei välttämättä tarkoita kuitenkaan automaattisesti osakekurssien laskua.

Yksittäisenä riskitekijänä matala korkotaso puoltaa osakkeiden kysyntää ja näin osakkeilla ei ole olemassa oikeastaan vaihtoehtoa. Keskustelu arvostuskuplasta tekee sijoittajat hermostuneiksi, joten kuplan olemassa oloa puoltaa itseään toteuttava ennuste siitä, että mikäli riittävän suuri määrä sijoittajia uskoo kuplaan, se myös toteutuu ja on olemassa. Arvostustason haasteellisuus on kuitenkin selvää ja hyvien sijoituskohteiden löytäminen saattaa olla vaikeaa tällä hetkellä. P/E-luvut eivät kuitenkaan ole mahdottoman korkealla tasolla, mikäli otetaan huomioon alhainen korkotaso.

Lähteet:

Kauppalehti.fi

sijoittaja.fi