Opas numero 1: Yrityksen perustamien: mikä on oikea yritysmuoto

Tervetuloa uuteen blogiini. Tässä blogissa opastan sinut alkuun liiketoiminnan ihmeellisessä maailmassa! Yritystä perustettaessa ensimmäisiä vastaan tulevia asioita on yritysmuodon valinta. Yritysmuodolla on vaikutuksia yrittäjän vastuuseen ja velvollisuuksiin. Eri yritysmuodot eroavat myös verokohtelultaan. Suomessa tunnettuja yritysmuotoja ovat osakeyhtiö, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Lisäksi yrittäjä voi työskennellä itsenäisenä elinkeinonharjoittajana tai osuuskunnan kautta.

Yritysmuodot voidaan jakaa myös henkilöyhtiöihin ja pääomayhtiöihin. Henkilöyhtiössä yrittäjä vastaa yrityksestä koko varallisuudellaan, kun taas pääomayhtiössä taloudellinen vastuu rajoittuu yritykseen sijoitettuihin varoihin.

Yritysmuotojen vertailu

Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat perustajien lukumäärä, taloudelliset resurssit ja ennakoitu toiminnan laajuus. Itsenäisenä elinkeinonharjoittajana voi tutustua yrittämiseen helposti ja pienin kustannuksin. Toiminimen rekisteröiminen maksaa noin sata euroa, eikä yrittämisestä aiheudu muita suoria kuluja. Itsenäinen elinkeinonharjoittaja on kuitenkin itse vastuussa yrityksen tekemistä sitoumuksista, joten riskien ottamista kannattaa välttää tässä yritysmuodossa.

Vähintään kahden jäsenen perustama henkilöyhtiö on avoin yhtiö. Avoin yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, mutta perustajajäsenet vastaavat yhtiön sitoumuksista aivan samoin kuin itsenäinen elinkeinonharjoittajakin vastaa omasta yhtiöstään.

Kommandiittiyhtiössä on yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies. Vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksestä koko omaisuudellaan, aivan kuin henkilöyhtiöidenkin kohdalla. Äänetön yhtiömies on sen sijaan pelkkä sijoittaja, jolla ei ole äänivaltaa yrityksessä. Toisaalta äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu hänen sijoittamaansa rahasummaan.

Omaa työtään voi myydä myös osuuskunnan välityksellä. Osuuskunnan perustamiseen vaaditaan vain yksi jäsen, joten jokainen voi myös halutessaan perustaa oman osuuskunnan. Käytännössä osuuskuntia käytetään kevytyrittämiseen, jossa yrittäjä huolehtii itse asiakkaan ja sopii toimeksiannoista, mutta osuuskunta hoitaa laskutuksen ja muun hallinnon.

Vähänkään suuremman yritystoiminnan kohdalla yritysmuodoksi valitaan lähes poikkeuksetta osakeyhtiö. Osakeyhtiön alkupääoman tulee olla vähintään 2 500 euroa. Summa saattaa kuulostaa suurelta, mutta pienikin yritys saa sen helposti kulumaan erilaisiin työvälineisiin ja muihin alkuinvestointeihin. Osakeyhtiön etuja ovat rajoitettu vastuu ja muita yhtiömuotoja kevyempi verokohtelu.

Osakeyhtiön osakkaat ovat vastuussa ainoastaan yritykseen sijoittamistaan rahoista. Yhtiön ajautuessa konkurssiin yrittäjät menettävät siis vain yhtiöön tekemänsä sijoitukset. Tämän johdosta aloittelevan osakeyhtiön on tosin hyvin vaikeaa rahoitusta, ainakin ilman takaajia.

Osakeyhtiöt nauttivat myös muita yhtiömuotoja kevyemmästä verokohtelusta, joskin yritysmuotojen väliset erot kaventuvat vuosi vuodelta. Tällä hetkellä osakeyhtiö voi maksaa kevyemmin verotettuja osinkoa 8 prosentilla nettovarallisuudestaan. Näistä osingoista 25 % verotetaan pääomatulona. Kaikissa muissa yhtiömuodoissa koko yrityksen tulos verotetaan omistajiensa henkilökohtaisena ansiotulona.

Korkealle tähtäävän kasvuyrityksen kannattaa valita yhtiömuodoksi osakeyhtiö heti alusta alkaen. Näin vältytään jossain vaiheessa eteen tulevalta yhtiömuodon muutokselta.

Yritysmuodon vaihtaminen

Yritysmuotoa voi muuttaa myös yrityksen perustamisen jälkeen. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi muuttaa yritysmuotonsa avoimeksi yhtiöksi, kommandiittiyhtiöksi, tai osakeyhtiöksi. Osakeyhtiötä ei voi muuttaa mihinkään muuhun yhtiömuotoon.

Yhtiömuodon muuttamista mietittäessä kannattaa kiinnittää huomiota verotukseen, vastuukysymyksiin, ja omistussuhteisiin. Verosuunnittelun näkökulmasta yritysmuoto kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi aikaisintaan silloin kun yrittäjän veroprosentti on noin 30 %. Tämän jälkeen kevyemmin verotetut osingot alkavat tuottamaan verohyötyä. Kevyesti verotettuja osinkoja voi kuitenkin jakaa vain 8 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta, joten pienyritysten kohdalla verohyöty on joka tapauksessa triviaali.

Mikäli yrityksellä on useita omistajia, voi osakeyhtiö olla selkein yhtiömuoto omistussuhteiden hallintaan.

Vastuukysymykset ovat ehdottomasti tärkein osakeyhtiön valitsemista puoltava seikka. Vaikka yrityksellä ei olisikaan velkaa tai muita sitoumuksia, saattavat vastuukysymykset kuitenkin nousta esiin esimerkiksi vahingonkorvausvaateen kohdalla. Lähes mikä tahansa yritys saattaa tarpeeksi huonolla onnella aiheuttaa mittavia vahinkoja. Osakeyhtiön voi pahimmassa tapauksessa asettaa konkurssiin ja jatkaa yrittämistä uudella osakeyhtiöllä. Henkilöyhtiöiden omistajat joutuvat vastaavassa tapauksessa vastaamaan vahingoista koko omaisuudellaan.